Home /

Privacy policy

Privacy policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

της ιστοσελίδας / ηλεκτρονικού καταστήματος «www.homegrass.gr»

 

 

Η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.homegrass.gr αποτελούν ιδιοκτησία της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ARTIFICIAL GRASS SPECIALISTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ» με έδρα στην οδό Μυρρινούντος, Θέση Μερέντα, Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΤΚ 19003, ΑΦΜ 800784363, αριθ. ΓΕΜΗ 140828901000, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 22990-25021 και e-mail: info@homegrass.gr, η οποία εταιρεία είναι και η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής θα αναρτάται στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου (ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΚΑΝ ΕΕ 2016/679 και του Ν. 4624/2019). Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους της Πολιτικής, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα/ ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε

 

Όταν επισκέπτεστε/ χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/ το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι συναφή, πρόσφορα, αναγκαία και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τους κατωτέρω αναφερόμενους, ανά περίπτωση, σκοπούς:

 

α) Κατά την Εγγραφή Μέλους ή/και κατά την Παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα (είτε ως «μέλος» είτε ως «επισκέπτης»):

 

Εφόσον επιλέξετε να προβείτε σε εγγραφή σας ως μέλος (πελάτης) στην ιστοσελίδα μας ή/ και να προβείτε σε παραγγελία, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε, δηλαδή κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμό σας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. (τα τρία τελευταία σε περίπτωση που επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου).

 

Σε περίπτωση εγγραφής μέλους, σκοποί της συλλογής είναι: Η ταχύτερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε παραγγελία και η ευκολότερη παρακολούθηση των στοιχείων σας και των παραγγελιών σας. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής αποτελεί η συγκατάθεση που παρέχετε με τη θετική επιλογή για την «εγγραφή» σας ως μέλους στην ιστοσελίδα. Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα δεδομένα και τις προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή, μέσω των αντίστοιχων επιλογών που υπάρχουν στο προφίλ σας.

 

Σε περίπτωση που προβείτε σε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε ως εγγεγραμμένος πελάτης/μέλος της ιστοσελίδας μας είτε ως «επισκέπτης», συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε με σκοπό:

 

- Την διαχείριση της παραγγελίας σας, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, την εξέλιξη και την εκτέλεση της παραγγελίας, την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνσή που θα υποδείξετε και την πραγματοποίηση επιστροφών των προϊόντων μας. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης για την πώληση και παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε.

 

- Την συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης/τιμολογίου για την παραγγελία σας. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

 

- Την διαχείριση οποιουδήποτε είδους οφειλών σας προς το κατάστημα, την άσκηση ενδεχόμενων νόμιμων ή συμβατικών αξιώσεών μας και την υπεράσπισή μας έναντι τυχόν αξιώσεων δικών σας ή τρίτων. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας για τη διασφάλιση των ανωτέρω νόμιμων δικαιωμάτων μας.

 

- Την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) για προϊόντα, υπηρεσίες και λοιπές δραστηριότητές μας. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας για την εμπορική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας με δεδομένη την προϋφιστάμενη μεταξύ μας συναλλακτική σχέση. Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην εν λόγω αποστολή ενημερωτικών/διαφημιστικών δελτίων μέσω της αντίστοιχης επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) που θα υπάρχει σε κάθε νέο newsletter που θα σας αποστέλλεται ή με αποστολή email στο info@homegrass.gr με αίτημα απεγγραφής από το newsletter.

 

β) Κατά την αποστολή μηνύματος προς εμάς (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας):

 

Σε περίπτωση που μας αποστείλετε οποιουδήποτε είδους μήνυμα χρησιμοποιώντας την διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή μέσω email ή τηλεφώνου ή με άλλο τρόπο, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία που θα μας παράσχετε (δηλαδή, το ίδιο το περιεχόμενο του μηνύματός σας, το ονοματεπώνυμο σας και email ή τηλέφωνο ή ταχυδρομική διεύθυνση, ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας με τον οποίο προτιμάτε να σας απαντήσουμε) με σκοπό:

 

- Την απάντηση σε σχέση το μήνυμα / ερώτημα σας ή την ικανοποίηση κάποιου αίτηματός σας. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεση που παρέχετε με τη θετική πράξη αποστολής του μηνύματός σας.

 

- Την βελτίωση των υπηρεσιών μας και την εν γένει διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων μας. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας καθώς και για την διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

 

- Την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) για προϊόντα, υπηρεσίες και λοιπές δραστηριότητές μας. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας για την εμπορική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας με δεδομένη την προϋφιστάμενη μεταξύ μας συναλλακτική σχέση. Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην εν λόγω αποστολή ενημερωτικών/διαφημιστικών δελτίων μέσω της αντίστοιχης επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) που θα υπάρχει σε κάθε νέο newsletter που θα σας αποστέλλεται ή με αποστολή email στο info@homegrass.gr με αίτημα απεγγραφής από το newsletter.

 

γ) Κατά την εγγραφή στο Newsletter:

 

Εφόσον επιλέξετε να καταχωρήστε το email σας στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας για την εγγραφή στο newsletter μας, θα το χρησιμοποιούμε για να σας εγγράψουμε στη λίστα επικοινωνίας μας και να σας στέλνουμε ηλεκτρονικά ενημερώσεις και προωθητικό/ διαφημιστικό υλικό αναφορικά με προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητές μας. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής αποτελεί η συγκατάθεση που παρέχετε με την θετική επιλογή σας για “εγγραφή” στο δελτίο επικοινωνίας μας (newsletter). Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα επικοινωνίας μας ανά πάσα στιγμή μέσω της επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) που θα υπάρχει στο τέλος κάθε νέου newsletter ή με αποστολή email στο info@homegrass.gr με αίτημα απεγγραφής από το newsletter.

 

δ) Κατά την Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς:

 

Σε περίπτωση που συμμετάσχετε σε κάποιο διαγωνισμό μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία που θα μας παράσχετε κατά περίπτωση και ανάλογα με τους όρους του διαγωνισμού, με σκοπό την καταχώρηση της συμμετοχής σας, τη διαπίστωση της εγκυρότητας αυτής, την επικοινωνία μαζί σας, την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και την αποστολή των δώρων στη διεύθυνσή σας σε περίπτωση που είστε νικητής, και εν γένει για τη σύμφωνη με τους όρους του διαγωνισμού συμμετοχή σας σε αυτόν, όπως και για τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Νομικές βάσεις της επεξεργασίας στην ανωτέρω περίπτωση θα είναι: i) H εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης με εσάς, η οποία δημιουργείται μέσω της συμμετοχής σας στον εκάστοτε διαγωνισμό, ii) το έννομο συμφέρον μας για την διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, και ιδίως για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων ή συμβατικών αξιώσεών μας και για την υπεράσπισή μας έναντι τυχόν αξιώσεων δικών σας ή τρίτων και iii) η συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις του αντίστοιχου διαγωνισμού που μπορεί να προβλέπουν και ειδικότερες κάθε φορά διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

 

2. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Για τους σκοπούς της διαχείρισης και αποστολής των παραγγελιών σας, καθώς και για την αποστολή εμπορικής επικοινωνίας και για την διαφημιστική προώθηση του καταστήματός μας, κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών σε τρίτους συνεργάτες μας (όπως ο συνεργάτης τεχνικής διαχείρισης της ιστοσελίδας, οι συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφορών για παράδοση παραγγελιών, ο συνεργάτης διαδικτυακής διαφήμισης, ο συνεργάτης για την αποστολή newsletter). Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πωλούνται ούτε διαμοιράζονται για άλλους σκοπούς με άλλους τρίτους, εκτός των συνεργατών μας στους οποίους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα εκείνα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας που τους έχουμε αναθέσει. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους άμεσους συνεργάτες μας διεξάγεται μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται σε τουλάχιστον ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτό που παρέχεται με την παρούσα πολιτική. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και να αποτελέσουν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζουμε ότι ο αποδέκτης των δεδομένων παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και, εφόσον απαιτείται, διασφαλίζουμε την υπογραφή ειδικών συμβατικών ρητρών για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.

 

3. Πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

 

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πραγματοποίηση των εκάστοτε σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και έως πέντε (5) χρόνια από την τελευταία επικοινωνία ή συναλλαγή σας με το κατάστημά μας, ενώ διαγράφονται μετά το πέρας αυτής. Εξαιρούνται ωστόσο οι περιπτώσεις που ορίζονται διαφορετικά από την ελληνική νομοθεσία όσον αφορά τη συμμόρφωσή μας σε έννομες υποχρεώσεις μας ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων μας ή για την υπεράσπισή μας έναντι τυχόν αξιώσεων δικών σας ή τρίτων, στις οποίες ως χρόνος διατήρησης των δεδομένων ισχύουν οι αντίστοιχες νόμιμες προθεσμίες.

 

4. Ποια μέτρα ασφαλείας εφαρμόζουμε

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλειά τους και τηρώντας τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Για την επίτευξη της ασφάλειας της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας

 

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, μπορείτε δηλαδή να αιτείστε και να λαμβάνετε από εμάς εντός εύλογου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν καθώς και, εάν τούτο συμβαίνει, έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε.

 

Υπό του ειδικότερους όρους της σχετικής νομοθεσίας (ιδίως του Καν. ΕΕ 2016/679 και του Ν. 4624/2019), και με την επιφύλαξη της συνδρομής ιδιαίτερων νόμιμων λόγων που δικαιολογούν την μη ικανοποίηση ορισμένων δικαιωμάτων, έχετε δικαίωμα να απευθύνετε εγγράφως προς εμάς αίτημα για συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για:

 

  • Διόρθωση των δεδομένων: Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτημα για να τα διορθώσουμε. Εναλλακτικά, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να τα διορθώσετε απευθείας μπαίνοντας στο προσωπικό σας προφίλ στην ιστοσελίδα μας.

 

  • Περιορισμός επεξεργασίας των δεδομένων: Αν θέλετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε το ανάλογο αίτημα προκειμένου να μην χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

 

  • Εναντίωση/αντίρρηση ή ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων: Αν είστε αντίθετοι στην επεξεργασία μέρους ή του συνόλου των δεδομένων σας (στις περιπτώσεις όπου νομική βάση επεξεργασίας τους είναι το έννομο συμφέρον μας), ή αν επιθυμείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία μέρους ή του συνόλου των δεδομένων σας (στις περιπτώσεις όπου νομική βάση επεξεργασίας τους είναι η συγκατάθεσή σας), μπορείτε να μας υποβάλλετε το ανάλογο αίτημα προκειμένου να σταματήσουμε στο εξής την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

  • Μη διαβίβαση των δεδομένων: Μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτημα για παύση διαβίβασης των δεδομένων σας προκειμένου να σταματήσουμε να τα διαβιβάζουμε σε τρίτους συνεργάτες μας.

 

  • Διαγραφή των δεδομένων: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε.

 

  • Φορητότητα των δεδομένων: Μπορείτε να μας υποβάλετε αίτημα για να λάβετε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει και που σας αφορούν καθώς και για να διαβιβάσουμε απευθείας τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, ή για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για άλλο νόμιμο λόγο, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα για την ικανοποίηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, ανάλογα με την περίπτωση, και να σας ενημερώνει αναλόγως.

 

Επίσης σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που, κατόπιν αιτήματός σας για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, λάβει χώρα διαγραφή των δεδομένων σας ή περιορισμός ή παύση της επεξεργασίας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα μας, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την εταιρεία μας με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας μας ή στο e-mail info@homegrass.gr και θα σας απαντήσουμε χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, ωστόσο, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του παραπάνω διαστήματος αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε. Σε περίπτωση που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 

Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που εδρεύει στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, www.dpa.gr.

 

 

Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας «www.homegrass.gr»

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα μέσα και «cookies» δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου τα οποία η ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν την επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό η ιστοσελίδα «θυμάται» τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, καλάθι αγορών, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.

 

Τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως η διασφάλιση της λειτουργίας και ασφάλειας της ιστοσελίδα, για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη στην ιστοσελίδα, για στατιστικούς λόγους, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της. 

 

Ποια cookies χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα;

 

Tα αρχεία cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα είναι τα εξής:

 

  • Λειτουργικά cookies:

 

Είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως ο προσωπικός λογαριασμός σας, το καλάθι αγορών και η διαδικασία παραγγελίας. Χωρίς τη χρήση τους, θα επηρεαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των απολύτως απαραίτητων, λειτουργικών cookies, αποτελεί το έννομο συμφέρον μας για τη διασφάλιση της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

 

  • Cookies επιδόσεων:

 

Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τη χρήση αυτών των cookies αποτελεί η συγκατάθεση που παρέχετε στο ειδικό «αναδυόμενο παράθυρο» για τα cookies της ιστοσελίδας μας.

 

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies από τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές (web browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες:

 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome: http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone: http://support.apple.com/kb/HT1677

 

Στην περίπτωση διαγραφής ή/και απενεργοποίησης των cookies, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και επίσης ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε κάποιες περιοχές της ιστοσελίδας ή να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες ή να επηρεαστεί η ποιότητα ορισμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies μπορείτε επίσης να βρείτε εδώ: aboutcookies.org

Be the first to know about our offers

Subscribe to the newsletter to be the first to receive our news and offers